Raad hoort voors en tegens houtstook

22 februari 2021 – De gemeenteraad heeft op donderdag 18 februari een digitale beeldvormende bijeenkomst gehouden over houtstook. Met enige regelmaat krijgt de gemeenteraad brieven over overlast door houtstook. Doel van de bijeenkomst was inzicht krijgen in de ernst van de situatie in Delft. Is er een probleem in Delft? Als er een probleem is, welke mogelijkheden zijn er?

Het programma bestond uit vier onderdelen met verschillende sprekers die het vraagstuk houtstook van verschillende kanten belichtten. De vertegenwoordiger van de gemeente Delft belichtte de huidige situatie, wat de gemeente doet en wat de gemeente kan doen tegen eventuele overlast.

Bekijk volledige beeldvormende bijeenkomst over houtstook

In Amersfoort voert de gemeente al een tijdje een uitgebreide campagne. Waar die eerst gericht was op bewustwording van zorgvuldig stoken, is die nu gericht op het stoppen met houtstook. De vertegenwoordiger van de gemeente Amersfoort vertelde over de aanpak en resultaten.

De meningen over houtstook zijn vaak verdeeld; óf je bent voor óf je bent tegen. Zowel een voor- als een tegenstander lichtten hun standpunt toe.