Commissie bespreekt ontwerpfase Prinsenhof

1 januari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 7 januari het voorstel Van visie naar ontwerp Prinsenhof Delft: start Ontwerpfase besproken. De vergadering is digitaal en begint om 19.30 uur.

In dit voorstel vraagt het college aan de gemeenteraad onder meer om 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het maken van een voorontwerp en een definitief ontwerp voor het vernieuwde museum. Daarnaast wordt de raad onder meer gevraagd akkoord te gaan met het vaststellen van een financieel kader voor een maximaal investeringsbedrag van 37 miljoen euro.

Daarnaast bespreekt de commissie in deze vergadering de stand van zaken rondom het coronabeleid. Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, Groep Stoelinga, D66 en STIP wordt ook overlegd over de brief van het college over verduurzaming en lokale belastingen.

De fracties van CDA, ChristenUnie en PvdA hebben gevraagd om bespreking van de collegebrief over de versterking van de kwaliteit van de lokale journalistiek. Verder buigt de commissie zich over de aangepaste Referendumverordening 2020 en de collegebrief over de gemeentelijke deelname aan de Stichting Businesspark Haaglanden.

Als u op een van de onderwerpen wilt inspreken, kunt u dat tijdens de vergadering digitaal doen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur als inspreker aanmelden via griffie@delft.nl. Vanwege de coronamaatregelen blijft de publieke tribune in de raadszaal gesloten voor pers en publiek. De commissievergadering kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur