Externe oriëntaties

Een externe oriëntatie is een werkbezoek of gesprek van een adviescommissie van de gemeenteraad dat buiten of binnen het Stadhuis wordt gehouden in voorbereiding op de volgende commissiecyclus.