Commissie Sociaal Domein en Wonen

De commissie Sociaal Domein en Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: drie decentralisaties, arbeid en inkomen, integratie en inburgering, emancipatie, jeugd/jeugdzorg, onderwijs, volksgezondheid en zorg, sport, wonen (inclusief studentenhuisvesting).

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij de commissiegriffier, 015-2602416 en griffie@delft.nl.

Gerrit Jan (G.J.E.) Valk
Voorzitter

Christine (C.I.) Bel
Plv. voorzitter

Catherine (C.M.) Bij de Vaate
Lid

Ingrid (I.C.) Lips
Lid

Cheraldine (C.F.) Osepa
Lid

Rick (R.C.) van den Brink
Lid

Daylam (D.) Dag
Lid

Vincent (V.) van Roon
Lid

Harjo (H.J.) Schuurman
Lid

Jolanda (J.J.S.M.) Gaal
Lid

Liedewei (L.G.F.H.) Timmermans
Lid

Frans (F.C.) Verbeek
Lid

Miranda (M.J.A.) Voogt
Lid

Casper (C.C.) Kroes
Lid

Ineke (W.M.) van Geenen
Lid

Frank (F.S.) Visser
Lid

Salwan (S.) al Jaberi
Lid

Lieke (L.) van Rossum
Lid

Malou (M.) Janssen
Lid

Willy (W.) Tiekstra
Lid

Joƫlle (J.K.) Gooijer-Medema
Lid

Wimke (W.E.) Schuurmans
Lid

Pieter (P.A.C.) van de Ven
Lid

Martien (M.J.M.) de Koning
Lid

Bram (A.J.) Stoop
Lid

Sylvia (S.M.) Grobben
Lid

Jan Peter (J.P.) de Wit
Lid