Commissie Sociaal Domein en Wonen

De commissie Sociaal Domein en Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: drie decentralisaties, arbeid en inkomen, integratie en inburgering, emancipatie, jeugd/jeugdzorg, onderwijs, volksgezondheid en zorg, sport, wonen (inclusief studentenhuisvesting).

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij commissiegriffier Anton de Boer (06 4088 6380) en griffie@delft.nl.

Klaas (K.) Herrema
Voorzitter

Gerrit Jan (G.J.E.) Valk
Plv. voorzitter

Bo (B.M.J.) Verduijn
Lid

Anne (A.J.) Stehouwer
Lid

Mathijn (M.L.A.) Brink
Lid

Harjo (H.J.) Schuurman
Lid

Minke (M.G.) van Velzen
Lid

Cheraldine (C.F.) Osepa
Lid

Jeanique (J.M.) Romeijnders
Lid

Sem (S.P.) Grootscholten
Lid

Sylvia (S.M.) Grobben
Lid

Bram (A.J.) Stoop
Lid

Aïsha (A.R.H.) Sriram
Lid

Miranda (M.J.A.) Voogt
Lid

Lucas (L.L.G.M.) van Wees
Lid

Malou (M.) Janssen
Lid

Kelly (K.C.) Schut
Lid

Armando (S.A.) Jubitana
Lid

Daniëlla (D.M.M.) de Leeuw
Lid

Frank (F.S.) Visser
Lid

Machteld (M.J.M.) Neubauer
Lid

Jolanda (J.J.S.M.) Gaal
Lid

Mirjam (W.P.A.M.) Breedijk
Lid

Wimke (W.E.) Schuurmans-Oosterom
Lid

Geert-Jan (G.J.C.) Putmans
Lid

Jorrit (J.) Treffers
Lid

Eva (E.M.) Brussaard
Lid

Lena (L.M.) van der Wal
Lid