Commissie Ruimte en Verkeer

De commissie Ruimte en Verkeer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: ruimtelijke ordening, Spoorzone/HNK, verkeer en vervoer, grondexploitatie/vastgoed, project Delft-Zuidoost (inclusief Technopolis), groen/duurzaamheid (inclusief Delftse Hout/Midden‐Delfland), beheer openbare ruimte, stedelijke vernieuwing, project Nieuw Delft, project Harnaschpolder.

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij de commissiegriffier, 015-2602416 en griffie@delft.nl.

Ingrid (I.C.) Lips
Voorzitter

Vincent (V.) van Roon
Plv. voorzitter

Klaas (K.) Herrema
Lid

Timo (T.) Töns
Lid

Marnix (M.A.) Weiler
Lid

Jip (J.M.) Enthoven
Lid

Thierry (T.D.A.) Cüppers
Lid

Sivan (S.) Maruf
Lid

Boris (B.) van Overbeeke
Lid

Jolanda (J.J.S.M.) Gaal
Lid

Liedewei (L.G.F.H.) Timmermans
Lid

Carla (C.G.M.) van Tricht
Lid

Tessa (T.V.) van den Berg
Lid

Avinash (A.S.) Krishnasing
Lid

Gerrit Jan (G.J.E.) Valk
Lid

Hamilcar (H.P.A.) Knops
Lid

Marjon (M.A.M.) Kok
Lid

Salwan (S.) al Jaberi
Lid

Goriska (G.E.) van Cooten
Lid

Pieter (P.A.C.) van de Ven
Lid

Bert (G.) van der Woerd
Lid

Marcel (M.N.P.) Koelewijn
Lid

Coby (J.A.M.) de Koning
Lid

Sylvia (S.M.) Grobben
Lid

Jan Peter (J.P.) de Wit
Lid