Commissie Ruimte en Verkeer

De commissie Ruimte en Verkeer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: ruimtelijke ordening, Spoorzone/HNK, verkeer en vervoer, grondexploitatie/vastgoed, project Delft-Zuidoost (inclusief Technopolis), groen/duurzaamheid (inclusief Delftse Hout/Midden‐Delfland), beheer openbare ruimte, stedelijke vernieuwing, project Nieuw Delft, project Harnaschpolder.

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij commissiegriffier Bastian Zoodsma (06 5273 9047) en griffie@delft.nl.

Daylam (D.) Dag
Voorzitter

Lisette (L.J.F.) de Jongh Swemer
Plv. voorzitter

Deyar (D.) Jaff
Plv. voorzitter

Thierry (T.D.A.) Cüppers
Lid

Bo (B.M.J.) Verduijn
Lid

Julian (J.) Gommers
Lid

Brendan (B.O.) Analikwu
Lid

Janne (J.) Gerritsen
Lid

Jelger (J.H.) Groeneveld
Lid

Klaas (K.) Herrema
Lid

Rinske (R.M.) Wessels
Lid

Marcel (M.N.P.) Koelewijn
Lid

Coby (J.A.M.) de Koning
Lid

Sonja (S.M.) Sint
Lid

Tessa (T.V.) van den Berg
Lid

Avinash (A.S.) Krishnasing
Lid

Mick (R.M.) van der Steeg
Lid

Marc (M.J.) van Pelt
Lid

Joost (J.H.A.) van der Sluis
Lid

Armando (S.A.) Jubitana
Lid

Gerrit Jan (G.J.E.) Valk
Lid

David (D.) Sarkisian
Lid

Liedewei (L.G.F.H.) Timmermans
Lid

Ricardo (R.) Smink
Lid

Bert (G.) van der Woerd
Lid

Mirte (M.M.) van der Vlist
Lid

Lena (L.M.) van der Wal
Lid

Jorrit (J.) Treffers
Lid