Commissie Rekening en Audit

De commissie Rekening en Audit adviseert de raad onder meer over het jaarverslag en de jaarrekening en is het centrale aanspreekpunt voor de Delftse Rekenkamer en de accountant.

Gerrit Jan (G.J.E.) Valk
Voorzitter

Timo (T.) Töns
Lid

Rick (R.C.) van den Brink
Lid

Melanie (M.) Oderwald-Ruijsbroek
Lid

Henk (H.A.) Schut
Lid

Casper (C.C.) Kroes
Lid

Boris (B.D.) Duijff
Lid

Henk (H.) Boogaard
Lid

Sytse (S.H.) Alkema
Lid

Harry (H.G.C.) van Adrichem
Lid

Frank (F.S.) Visser
Lid