Commissie Algemeen

De commissie Algemeen is de ‘veegcommissie’ die als regel bij elkaar komt in periodes zonder vaste commissievergaderingen. Op deze manier kunnen uiteenlopende onderwerpen tijdig worden behandeld. Alle raadsleden zijn lid van de commissie Algemeen.

Ook in de commissie Algemeen kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Vraag dit vooraf via griffie@delft.nl aan bij de commissiegriffier. Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen.