... Commissies Commissie Sociaal Domein en Wonen

Commissie Sociaal Domein en Wonen

De commissie Sociaal Domein en Wonen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: drie decentralisaties, arbeid en inkomen, integratie en inburgering, emancipatie, jeugd/jeugdzorg, onderwijs, volksgezondheid en zorg, sport, wonen (inclusief studentenhuisvesting).

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij de commissiegriffier, 015-2602416 en griffie@delft.nl.

De commissie Sociaal Domein en Wonen (SDW) bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Jos van Koppen

Leden

D66
Harjo Schuurman
Christine Bel
Pieter Stienstra

STIP
Sybren van der Velde
Matthias Floor

GroenLinks
Ingrid Lips
Fleur Norbruis

PvdA
Abdel Maanaoui
Willy Tiekstra

Onafhankelijk Delft
Jolanda Gaal
Peter van Baarle
Jan Peter de Wit
Martin Stoelinga

SP
Wim Hamelink
Mila Sorel
Lieke van Rossum

VVD
Bart Smals
Miranda Voogt

CDA
Ineke van Geenen
Nick van Schaik

Stadsbelangen
Bram Stoop
Coby de Koning

ChristenUnie
Jeanieke Kuijper
Joëlle Gooijer