Wat doet het fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

De agenda en de besluitenlijsten van het overleg zijn te vinden bij de stukken van de desbetreffende raadsvergadering. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.

Kijk hiervoor op de vergaderkalender van de gemeenteraad.