Sociaal Domein en Wonen praat over jeugdhulp

5 september 2023 – De agenda van de eerste oordeelsvormende vergadering na het zomerreces van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 7 september meer dan goed gevuld. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt en begint om 19.30 uur.

De commissie bespreekt onder meer het voorstel Vaststelling verordening jeugdhulp gemeente Delft 2024, de raadsinformatiebrief Delftse jeugd(hulp) eerste kwartaal 2023 en de Protocol vocht- en schimmelaanpak woningcorporaties.

De fracties van D66, VVD, ChristenUnie en CDA hebben gevraagd om het jaarverslag 2022 van  Hospice en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft te bespreken. De organisatie schrijft dat het verslag ook bedoeld is als noodkreet, omdat de hospice met vijf kamers te klein is voor Delft.

Volt, STIP en VVD hebben de brief van het college over domein-overstijgend samenwerken in de zorg op de agenda gezet en STIP, PvdA en CDA hebben gevraagd om bespreking in de commissie van het jaarverslag van de Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling 2022.

De fracties van STIP, PvdA, CDA en GroenLinks willen in de commissie praten over de reactie van het college op vragen van GroenLinks en PvdA over het antidiscriminatiebeleid van Delft.

Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen