Volle week met kaderbrief, coalitieakkoord en commissie

13 juni 2022 – Na de kennismakingsgesprekken die in de commissie Algemeen afgelopen week met de kandidaat-wethouders zijn gehouden, gaat het nieuwe college deze week toch echt aan de slag. Eerst houdt de commissie Algemeen op dinsdag 14 juni nog een vergadering over de Kaderbrief 2022.

Het vertrekkende college schrijft in deze brief dat deze kaderbrief beleidsarm is, omdat de nieuwe beleidskeuzes door het nieuwe college van b en w zijn opgenomen in het coalitieakkoord. De kaderbrief geeft echter wel een overzicht van de financiële mee- en tegenvallers en vormt samen met het coalitieakkoord de basis voor de Programmabegroting 2023-2026. Deze commissievergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 20.00 uur.

Agenda commissie Algemeen 14 juni 2022

In de vergadering op woensdag 15 juni neemt de raad vanaf 20.00 uur afscheid van de vertrekkende wethouders Stephan Brandligt, Bas Vollebregt en Lennart Harpe. De nieuwe wethouders worden aansluitend geïnstalleerd en de raad gaat in debat over het coalitieakkoord.

Agenda raadsvergadering woensdag 15 juni 2022

De commissie Sociaal Domein en Wonen houdt op donderdag 16 juni vanaf 19.30 uur haar reguliere oordeelsvormende vergadering in de raadszaal. Op de agenda van de overlegvergadering staan onder meer de voorstellen: Indexatie prestatiesubsidie 2022 Stichting Perspektief, Verhoging studietoeslag studenten met medische beperking en Verordening Wet inburgering 2021 gemeente Delft.

Belangstellenden kunnen tijdens commissievergaderingen als inspreker hun zegje doen. Zij kunnen zich hiervoor tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden bij de griffie. De vergaderingen zijn de regel openbaar en kunnen bijgewoond worden in de raadszaal. De vergaderingen kunnen ook via de website van de gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.  

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen donderdag 16 juni 2022