Commissie staat volle agenda te wachten

28 oktober 2020 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op donderdag 29 oktober vanaf 19.30 uur haar oordeelsvormende vergadering.

Het belooft een lange avond te worden, want de agenda van het overlegdeel zit boordevol onderwerpen, zoals de lokale corona-aanpak en een voorstel van het presidium om de Referendumverordening Delft aan te passen.

Daarnaast wordt de commissie gevraagd om de raad advies te geven over de voorstellen Algemene subsidieverordening gemeente Delft 2018, De Erfgoednota Delft 2020-2030 en Musical Willem van Oranje. Verder overlegt de commissie over de groeiagenda Zuid-Holland en de evaluatie van OPEN.

Als u op een van deze onderwerpen wilt inspreken, kunt u dat tijdens de vergadering digitaal doen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur als inspreker aanmelden via griffie@delft.nl

Op dezelfde avond houdt de commissie Ruimte en Verkeer een digitale beeldvormende bijeenkomst over de ontwikkeling van project Zuideinde. De commissie Sociaal Domein en Wonen krijgt op 29 oktober een technische presentatie over de regionale inkoop  van specialistische jeugdhulp.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen