Stemmen voor de gemeenteraad

Als inwoner van Delft kiest u op 16 maart een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Inwoners van Delft kiezen elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeenteraad. De raadsleden doen hun werk namens de kiezers. Delft heeft 39 raadsleden. 

Samenstelling gemeenteraad

Vier jaar geleden werden zij gekozen uit tien partijen. Dit jaar doen twaalf partijen mee aan de verkiezingen. Op vrijdag 4 februari heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten, aanduidingen (partijnamen), handhaving van de kandidaten en de lijstnummering definitief vastgesteld. 

Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Om tijdens de verkiezingen te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. In de week van 21 februari krijgt u uw stempas via de post. Als u op 23 februari nog geen stempas hebt gekregen, kunt u deze tot 11 maart aanvragen bij de gemeente.

Stempas aanvragen

Op 16 maart zijn in Delft 41 stembureaus open. Het is ook mogelijk om uw stem eerder uit te brengen. Dit kan op 14 of 15 maart in een van de 10 stembureaus verspreid over de stad. Dit is vooral voor kiezers die door het coronavirus tot de risicogroepen horen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembureaus

Kunt u 14, 15 of 16 maart niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Maar machtig iemand om namens u te stemmen.

Machtigen via uw stempas

Municipal elections will be held on Wednesday, 16 March 2022. As a resident of Delft you will choose a new city council. The council is the city’s highest governing body.

Who is eligible to vote?