Nevenfunctieoverzicht

Nevenfuncties gemeenteraad

NaamFunctiesBetaaldDatum melding
Sophie (S.J.) WentinkAdviseur Mobiliteit & Infrastructuur bij Royal HaskoningDHVjamaart 2024
Thierry (T.D.A.) Cüppers
Jan (J.H.S.) Tilman
Bo (B.M.J.) Verduijn

Lisanne (L.M.) Fung Fen Chung
Educatief begeleider bij ProDemosjuni 2024
Julian (J.) Gommers
Anne (A.J.) Stehouwer
Sivan (S.) Maruf
Heera (H.L.O.) DijkMentor School’s cool Delft
Model bij Daily Models / Dutch Casting
Gastblogger bij In de Buurt
Ambassadeur The Social Hub
Janne (J.) GerritsenAdviseur landbouw, natuur en water bij Lysias advies
Minke (M.G.) van Velzen
Harjo (H.J.) SchuurmanEigenaar Coffeebar Kek
Brendan (B.O.) AnalikwuAfstudeerstagiair bij het Ministerie van Financiën
Jelger (J.H.) GroeneveldSoftwareontwikkelaar bij CBS
Sophie (A.S.) KoekDirecteur bedrijfsvoering Parnassia Groep
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Wilde Vaart
ja
nee
april 2023
Rinske (R.M.) WesselsZelfstandig ondernemer (ZZP) Samen Ruimte Maken – parttime coördinator coöperatieontwikkeling Energie Samen Zuid-Holland
Voorzitter VvE Hugo de Grootstraat 113/115/117/119
ja

nee
maart 2023
Klaas (K.) HerremaSenior projectleider bij architecten Van Mourik te Den Haagjamaart 2023
Deyar (D.) JaffAmbtenaar gemeente Den Haag, manager audits & contracten dienst SZW
Cheraldine (C.F.) OsepaZelfstandig ondernemer (ZZP) Ubuntu Wellness Universe
Jeanique (J.M.) Romeijnders
Kristel (K.H.M.) WattelProgrammamanager Werklocaties bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatjamei 2023
Faye (E.F.) Bovelander
Sem (S.P.) GrootscholtenDocent Bestuurskunde  Universiteit Leiden 
FNV-functie Bedrijfsledengroep Universiteit Leiden
ja
nee
november 2023
Bram (A.J.) StoopVoorzitter VvE Chilipad Delft
Sylvia (S.M.) GrobbenEigenaar Pizzabakkers Delft
Lisette (L.J.F.) de Jongh SwemerSenior adviseur financiën bij DUO, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vrijwilliger bij de Zonnebloem Delft
Kascommissie bij de Zonnebloem Delft
Vrijwilliger bij Humanitas Home-start (nu pauze)
Lid van de raad van afgevaardigden Laatste Eer
Lid van Marketing commissie Laatste Eer
Voedselbank inzamelen Ursula Parochie-Vredekerk
Kamers met aandacht Delft (nu student)
Ex-Pleegouder, jongeren begeleider (autodidact)
Examentrainer exacte vakken VMBO
Marcel (M.N.P.) KoelewijnBrugwachter Gemeente Leiden
Fractiesecretaris Hart voor Delft
Secretaris bestuur Vereniging Bewoners Organisatie Delft (VBDelft)
ja
nee
nee
maart 2023
Coby (J.A.M.) de KoningLid van de raad van afgevaardigden Laatste Eer
Vrijwilliger bij de Zonnebloem Delft West
Penningmeester speeltuin Westerhonk
ja
nee
nee
maart 2023
Sonja (S.M.) SintBestuurslid/penningmeester Belangenvereniging Zuidpoort
Aïsha (A.R.H.) SriramBestuurslid Scope Delft – De Sociale Coöperatie
Eigenaar Mirras Learning
Energiehulp bij 015 Duurzaam
Voorzitter Bewonerscommissie De Patrijs (Poptahof Noord 195-294)
Penningmeester Huurdersraad Woonbron (VBD)
Raad van Advies – Stichting SARE
nee
ja
ja
ja
nee
november 2023
Daan (R.D.) StellingwerfWerkstudent bij Linklaters LLP
Secretaris bij Stichting Wetswinkel Delfland
Juridisch adviseur bij Stichting Wetswinkel Delfland
ja
nee
nee
maart 2024
Dimitri (D.) van RijnPlv. commissaris Militaire productie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Tessa (T.V.) van den BergInterim-manager gemeente Haarlemmermeer
Miranda (M.J.A.) VoogtSenior adviseur bij Min. VWS
Avinash (A.S.) KrishnasingManager Service Pathé Delft
Secretaris Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof
Penningmeester Vereniging Stad- en Kinderboerderijen Nederland (VSKBN)
Coördinator bij HIT-kamp scouting Nederland
Student Integrale Veiligheidskunde te Breda (Avans Hogeschool)
Wouter (W.) LabotsAdviseur Informatiebeveiliging bij Nationale Politie
Lucas (L.L.G.M.) van WeesBestuurslid Internationale Betrekkingen Tafel en Human Capital Tafel KIGC 
prichter en voorzitter Human Capital Netwerk VNO/NCW West MRA
Lid Ledenraad Amnesty International
Voorzitter Stichting Museum van Marken
Bestuurslid VNO/NCW MRA
Bestuurslid WFPMA
EAPM Delegate
Corporate Reviewer EFMD/Equis
Lid van de Raad van toezicht (RvT) van de Open Universiteit
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
april 2024
Leon L.P.I.M. HombergenSenior adviseur Rijkswaterstaat
Universitair docent TU Delft
Voorzitter Stichting PvdA Fractie Delft
Penningmeester VVE eigen appartementsblok
Algemeen Bestuurslid Roze Netwerk PvdA     
ja
ja
nee
nee
nee
maart 2024
Malou (M.) JanssenPost-doc Erasmus MC
Arts in opleiding tot specialist in het Erasmus MC
ja
ja
maart 2024
Mick (R.M.) van der SteegVrijwilliger Klimaatmaat Delft
Beleidsmedewerker OV provincie Zuid-Holland
Beheerder natuurspeeltuin ‘t Verloren Strandje
nee
ja
nee
maart 2024
Simon (S.J.W.) de Rijk
Kelly (K.C.) SchutDirecteur/bestuurder bij Stichting Free a Girl Nederland
Penningmeester Stichting PvdA Fractie Delft
maart 2024
Marc (M.J.) van Pelt
eigenaar adviesbureau Marketingvanpelt
secretaris Stichting Acties Lions Club Delft
maart 2024
Joost (J.H.A.) van der SluisVoorzitter SP Delft
Directeur/vennoot CNOC v.o.f.
DGA (eigenaar) Catullus BV
Directeur PortMobile BV
Armando (S.A.) JubitanaParttime bijles-docent jamaart 2023
Daniëlla (D.M.M.) de Leeuw
Frank (F.S.) VisserAmbtenaar bij de gemeente Den Haag
Lid Beroepenveldcommissie MBO-opleidingen domein Zorg en Welzijn Maas College Rotterdam
Lid Werkveldcommissie HBO-Bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening NCOI Groep/NTI Hogeschool
Trainer voor de Eduardo Frei Stichting (stichting voor internationale scholing en vorming van het CDA)
Voorzitter Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden (als raadslid)
Lid Rekeningcommissie MRDH (als raadslid)
Plv. lid Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH (als raadslid)
Plv. lid Rekeningcommissie GGD Haaglanden (als raadslid)
Voorzitter overleg Delftse Delegatie MRDH

ja
ja

nee

ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
maart 2024
Gerrit Jan (G.J.E.) ValkStrategie Manager Energietransitie bij TNO
Eigenaar ‘Horus Debat & Training’
Voorzitter VvE Bewonersparkeren Zuidpoort
Machteld (M.J.M.) NeubauerVrijwilliger Omroep Delft (presentatie muziekprogramma)
David (D.) Sarkisian
Jolanda (J.J.S.M.) Gaal
Liedewei (L.G.F.H.) TimmermansPrivacy/IT-jurist bij het ministerie van Justitie en Veiligheidjamaart 2023
Mirjam (W.P.A.M.) Breedijk
Gerrit (G.) van ReeAdministratiekantoor
Carla (C.G.M.) van Tricht
Bert (G.) van der WoerdEigenaar Duno6 Advies
Fondswerver/coördinator Climate Stewards
Vrijwilliger A Rocha Nederland
Lid themawerkgroep Duurzaamheid en Klimaat van de ChristenUnie
ja
nee
nee
nee
juni 2024
Mirte (M.M.) van der VlistBodemadviseur bij TAUW B.V.
Geert-Jan (G.J.C.) PutmansAfdelingsleider Gymnasium Novum Voorburg
Secretaris PCI St. Ursula Delft
Wimke (W.E.) Schuurmans-OosteromManaging consultant in het domein arbeidsmarkt en bestaanszekerheid bij BMC
Kyra (K.J.M.) GremmenOnderzoeksadviseur bij gemeente Leidschendam-Voorburg
Jorrit (J.) Treffers
Eva (E.M.) BrussaardBeleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Leiden
Bestuurslid fractiestichting Volt Delft
Lena (L.M.) van der WalMede-oprichter, projectontwikkelaar & adviseur in eigen bedrijf (C’mon) (v.o.f.), www.cmon.world
Vrijwilliger Van Marken Museum
Erwin (E.) BlonkICT systeembeheerder Koole Terminals
Vrijwilliger bij filmhuis Lumen