... Zetelverdeling in de raad

Zetelverdeling in de raad

De gemeenteraad van Delft telt 37 leden. De zetels zijn als volgt verdeeld:

D66 (acht zetels)
STIP (vier zetels)
GroenLinks (vier zetels)
PvdA (vier zetels)
Onafhankelijk Delft (drie zetels)
SP (drie zetels)
VVD (drie zetels)
CDA (drie zetels)
Stadsbelangen (twee zetels)
ChristenUnie (twee zetels)
Fractie Van Koppen (één zetel)