Werkgroep Enquêteverzoek

7. Werkgroep Enquêteverzoek

1. Uitnodiging griffier (ongedateerd) aan leden Werkgroep
Uitnodiging voor bespreking op 16 september 2010. Met bijlagen.

2. Uitnodiging griffier 22 september 2010 aan leden Werkgroep.
Uitnodiging voor bespreking op 23 september, met bijlagen.

3. Uitnodiging griffier 12 november 2010 aan leden Werkgroep.
Uitnodiging voor bespreking op 15 november, met bijlagen.

4. Uitnodiging griffier 23 november 2010 aan leden Werkgroep
Uitnodiging voor bespreking 25 november, uitgesteld naar 1 december, met bijlagen.

5. Uitnodiging griffier 3 december 2010 aan leden Werkgroep
Uitnodiging voor bespreking 6 december, met bijlagen.

6. Brief 10 december 2010 van presidium aan Gemeenteraad.
Brief met raadsvoorstel en het advies en aanbevelingen van de Werkgroep, plus bijlagen, ter bespreking in de Gemeenteraad van 16 december 2010.

7. Overgedragen stukken door college en de heer Stoelinga
Overgedragen stukken door college en de heer Stoelinga. Het door de heer Stoelinga overgedragen verhoor van een ambtenaar door de Rijksrecherche  staat hier niet. Deze vindt onder het kopje Strafrechtelijk onderzoek. De werkgroep heeft ook alle stukken die via een WOB-verzoek van de heer Plate openbaar zijn gemaakt gebruikt.

8. Raadsvergadering 16 december 2010 over Enquêteverzoek
Handelingen van de raadsvergadering.

9. Raadsvergadering 24 februari 2011 over de aanbevelingen van de Werkgroep.
Handelingen van de raadsvergadering. Hierin staat dat het college en de raad de aanbevelingen van de werkgroep hebben overgenomen.  

Pagina opties