Voorstel aan de raad inzake de verklaring van geen bedenkingen 'Vernieuwing Sint Sebastiaansbrug'.

- REGISTRATIENUMMER:
1548742

- ONDERWERP:
Voorstel aan de raad inzake de verklaring van geen bedenkingen 'Vernieuwing Sint Sebastiaansbrug'.

- PUBLIEKSSAMENVATTING:
Voor de Sint Sebastiaansbrug is een (gefaseerde) omgevingsvergunning aangevraagd ten behoeve van het geheel vernieuwen van de brug. De vergunningsaanvraag eerste fase heeft betrekking op de toestemming om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het project afgeeft.

- OMSCHRIJVING BESLUIT B EN W:
Mandaat weth. Guldemond.

Pagina opties