Voorstel aan de gemeenteraad inzake scopewijziging spoorzoneproject, onderdeel gebiedsontwikkeling

- REGISTRATIENUMMER:
2849818

- ONDERWERP:
Voorstel aan de gemeenteraad inzake scopewijziging spoorzoneproject, onderdeel gebiedsontwikkeling

- PUBLIEKSSAMENVATTING:
Zoals bij u bekend zijn in de afgelopen twee jaar diverse beheersmaatregelen doorgevoerd om het tekort op de Businesscase Spoorzoneproject terug te dringen. Eén van die maatregelen betrof de versobering van de kademuren in het Zuidelijk Plangebied. Zoals in 2014 afgesproken zou bij financiële meevallers dit besluit kunnen worden teruggedraaid. Bijgevoegd treft u een voorstel voor scopewijziging gericht op de realisatie van gemetselde kademuren i.p.v. een uitvoering met basaltblokken in het zuidelijk plangebied van de Spoorzone. Deze scopewijziging zal worden toegelicht bij de technische toelichting aan de Raad op 13 september.

Pagina opties