... Vergaderpunt documenten Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst.

Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst.

- REGISTRATIENUMMER:
3016433

- ONDERWERP:
Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst.

- PUBLIEKSSAMENVATTING:
De kadernota geeft de financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2018-2021.