Voorstel aan de gemeenteraad inzake de Regeling Delftse aanpak risico's in beeld

- REGISTRATIENUMMER:
3167006

- ONDERWERP:
Voorstel aan de gemeenteraad inzake de Regeling Delftse aanpak risico's in beeld

- PUBLIEKSSAMENVATTING:
Begin 2017 is het raadsonderzoek naar de grote projecten afgerond. Naast het onderzoeksrapport is door de onderzoekscommissie de 'Ingrediëntennotitie voor een Regeling Risicovolle Projecten' opgesteld. In beide rapporten zijn aanbevelingen gedaan om tegenwicht en tegenspraak in de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Om deze aanbevelingen naar de toekomst toe te borgen heeft de raad het college verzocht een regeling risicovolle projecten op te stellen.

Pagina opties