... Vergaderpunt documenten Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Benoemen vertegenwoordigers gemeente Delft in gemeenschappelijke regelingen'.

Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Benoemen vertegenwoordigers gemeente Delft in gemeenschappelijke regelingen'.

- REGISTRATIENUMMER:
1633494

- ONDERWERP:
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Benoemen vertegenwoordigers gemeente Delft in gemeenschappelijke regelingen'.

- PUBLIEKSSAMENVATTING:
Op 15 mei 2014 is het nieuwe college geïnstalleerd. Dit betekent dat ook de vertegenwoordigingen in de gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast. In een aantal gevallen vereist dat een raadsbesluit, vandaar dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld voor de bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen vertegenwoordigers aan te wijzen.

- OMSCHRIJVING BESLUIT B EN W:
Mandaat wethouder Hekker.