Presidium 10-10-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst vergadering van 12 september 2019

 • 4

  Concept-agenda raadsvergadering 7 november 2019

 • 5

  Gang van zaken in commissies en raad

 • 6

  Stand van zaken bezwaarschrift n.a.v. WOB-verzoek

 • 7

  Rondvraag

 • 8

  Inhoud presidiumbericht

 • 9

  Sluiting

Pagina opties