Presidium 23-01-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst vergadering van 12 december 2019

 • 4

  Concept-agenda komende raadsvergadering 30 januari 2020

 • 5

  Concept bestuurlijke reactie rekenkamerrapport

 • 6

  Evaluatie twee onderdelen werkgroep Vergadermodel

 • 7

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 8

  Politieke avond 18 juni 2020

 • 9

  Rondvraag

 • 10

  Inhoud presidiumbericht

 • 11

  Sluiting

Pagina opties