Presidium 24-03-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst van de vorige vergadering

 • 4

  Concept-agenda komende raadsvergadering

 • 5

  Orde tijdens de commissievergadering van 26 maart

 • 6

  Orde tijdens de raad van 2 april

 • 7

  MRDH-delegatie

 • 8

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 9

  WVTTK

 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Inhoud presidiumbericht

 • 12

  Sluiting

Pagina opties