Presidium 13-02-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst vergadering van 23 januari 2020

 • 5

  Wenselijkheid integrale agendacommissie

 • 6

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 7

  WVTTK

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Inhoud presidiumbericht

 • 10

  Sluiting

Pagina opties