Presidium 04-07-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst vorige vergadering

 • 4

  Concept-agenda raadsvergadering 11 juli 2019

 • 5

  Vergaderschema 2020

 • 6

  Informatievoorziening van het college aan de raad

 • 7

  Besluit tot het verlenen van mandaat/machtiging t.a.v. klachten en WOB

 • 8

  Grip op regionale samenwerking

 • 9

  Werkverdeling commissiegriffiers

 • 10

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 11

  Rondvraag

 • 12

  Inhoud presidiumbericht

 • 13

  Sluiting

Pagina opties