Presidium 12-12-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst vorige vergadering

 • 4

  Concept-agenda komende raadsvergadering

 • 5

  Belangenverstrengeling

 • 6

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 7

  Rondvraag

 • 8

  Inhoud presidiumbericht

 • 9

  Sluiting

Pagina opties