Presidium 21-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst van de vorige vergadering

 • 4

  Concept-agenda raad 28 november 2019

 • 5

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Inhoud presidiumbericht

 • 8

  Sluiting

Pagina opties