Presidium 12-09-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst vorige vergadering

 • 4

  Concept-agenda raad 26 sep. a.s.

 • 5

  Vergaderschema 2020

 • 6

  Follow-up afspraken ontbijt college-presidium

 • 7

  Stand van zaken werkgroep Vergadermodel

 • 8

  Gang van zaken in commissies en raad

 • 9

  Rondvraag

 • 10

  Inhoud presidiumbericht

 • 11

  Sluiting

Pagina opties