Presidium 13-06-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst 9 mei 2019

 • 4

  Concept-agenda komende raadsvergadering van 20 en 27 juni 2019

 • 5

  Afhandeling WOB-verzoek

 • 6

  Werkwijze geheimhouding n.a.v. vragen van de fractie SD

 • 7

  Informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad

 • 8

  Commissie Algemeen 2 en evt. 4 juli 2019

 • 9

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Inhoud presidiumbericht

 • 12

  Sluiting

Pagina opties