Presidium 09-05-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst van de vorige vergadering

 • 5

  Reglement van Orde en Commissieverordening

 • 6

  Afhandeling klacht onbehoorlijk bestuur

 • 7

  Commissie Algemeen 28 mei

 • 8

  Stand van zaken acties werkgroep vergadermodel

 • 9

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Inhoud presidiumbericht

Pagina opties