Presidium 21-03-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst presidiumvergadering 14 februari 2019

 • 4

  Concept-agenda raadsvergadering 28 maart 2019

 • 5

  Werkwijze VVGB (verklaring van geen bedenkingen)

 • 6

  WOB-verzoek

 • 7

  Planning oriƫntaties

 • 8

  Acties werkgroep vergadermodel

 • 9

  Planning presidium juni

 • 10

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 11

  Rondvraag

 • 12

  Inhoud presidiumbericht

 • 13

  Sluiting

Pagina opties