Presidium 14-02-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2019

 • 4

  Concept-agenda raad 21 februari 2019

 • 5

  Werkwijze ontwerp-VVGB

 • 6

  Jaarplan griffie 2019

 • 7

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Inhoud presidiumbericht

 • 10

  Sluiting

Pagina opties