Overlegvergadering Commissie Algemeen (zienswijzen begrotingen GR's) 28-05-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3

  Vaststellen besluitenlijsten van de commissie Algemeen d.d. 9 mei 2019 en het Delfts Kwartiertje d.d. 9 mei 2019

  2
 • 4

  Inventarisatie insprekers

 • 5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2 uur en 15 minuten aan te houden. Dit betekent 10 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor alle agendapunten. De spreektijd voor het college is bepaald op 30 minuten. .

 • 6

  College van B en W - concept zienswijze ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijziging 2019 GR GGD en VT Haaglanden (1919345)

  (afhankelijk van evt. behoefte aan bespreking in voorafgaande procedurevergadering)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.  

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  Bij de behandeling is verder desgewenst te betrekken:

  • GR GGD en VT Haaglanden - ontwerpbegroting 2020, ontwerpbegrotingswijzigingen en jaarstukken (1916266)
  3
 • 7

  College van B en W - concept-zienswijze op ontwerpbegroting 2020 GR Inkoopbureau H10 (1920358 )

  (afhankelijk van evt. behoefte aan bespreking in voorafgaande procedurevergadering)

  Bij de behandeling is verder desgewenst te betrekken:

  - Inkoopbureau H10 - jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 (1916275)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.   

  Wethouder van der Woude is uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 20 juni 2019 aan de orde.

  3
 • 8

  College van B&W: concept-zienswijze ontwerp-begroting 2020 Avalex (1921372)

  (afhankelijk van evt. behoefte aan bespreking in voorafgaande procedurevergadering)

  Bij de behandeling is verder desgewenst te betrekken:

  - Avalex - ontwerp-begroting 2020 en voorlopige jaarstukken 2018 (1919320)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.  

  Wethouders Huijsmans en Brandligt zijn uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  4
 • 9

  College van B en W - concept-zienswijze op meerjarenbegroting Omgevingsdienst Haaglanden ODH 2020-2023 (1920359)

  Bij de behandeling is verder desgewenst te betrekken:

  • ODH - ontwerp jaarstukken 2018 en ontwerp begroting 2020 (1916273)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund. 

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  3
 • 10

  Concept-zienswijzen MRDH:

  • College van B&W - concept-zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en ontwerpbeleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (1921373)
  • College van B en W - concept zienswijze strategische agenda MRDH (1921371)


  Bij de concept zienswijze zienswijze strategische agenda MRDH is verder desgewenst te betrekken:

  • MRDH - zienswijzeprocedure concept Strategische Agenda (1911152)

   

  Bij de concept-zienswijze begroting MRDH 2020 is verder desgewenst te betrekken:

  • MRDH - Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2020 en Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (1913197)
  • MRDH - jaarstukken 2018 (1916274)

   

  Op verzoek vanuit de raad worden concept-zienswijzen op MRDH-stukken standaard geagendeerd voor commissiebespreking. Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijzen. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijzen en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund. 

   

  Burgemeester van Bijsterveldt-Vliegenthart, wethouder Vollebregt en wethouder Huijsmans zijn uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  6
 • 11

  College van B en W - concept-zienswijze op meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden 2020-2023 (1920360)

  (afhankelijk van evt. behoefte aan bespreking in voorafgaande procedurevergadering)

  Bij de behandeling is verder desgewenst te betrekken:

  VRH - ontwerp-meerjarenbegroting, kaderbrief en jaarstukken 2018 (1916276)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.   

  Burgemeester van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  2
 • 12

  College van B en W - zienswijze ontwerpbegroting Regionale Belasting Groep (1919324)

  (afhankelijk van evt. behoefte aan bespreking in voorafgaande procedurevergadering)

  Bij de behandeling is verder desgewenst te betrekken:

  • RBG - concept begroting 2020 (1916278)
  • RBG - jaarstukken 2018 (1916272)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.   

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad     aan de orde.

  3
 • 13

  College van B en W – zienswijze en ontwerpbegroting GRB Delft-Rijswijk (1919325)

  (afhankelijk van evt. behoefte aan bespreking in voorafgaande procedurevergadering)

  Fracties wordt verzocht kenbaar te maken of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze. Gelet op het belang van de exacte formulering van de door het college te verzenden definitieve zienswijze en het commissiedebat daarover, wordt fracties die passages willen toevoegen, schrappen of wijzigen, verzocht de precieze formulering(en) daarvoor uiterlijk maandag 27 mei 12.00 uur te mailen naar griffie@delft.nl. Hierna worden ontvangen tekstwijzigingsvoorstellen gepubliceerd op het RIS. In de tweede termijn wordt door de voorzitter gepeild welke tekstwijziging(en) door een (raads)meerderheid in de commissie worden gesteund.   

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor de evt. bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad     aan de orde.

  1
 • 14

  Rondvraag

 • 15

  Sluiting

Pagina opties