Fractievoorzittersoverleg/Presidum 02-07-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Besluitenlijst van de vergadering van 14 mei

 • 4

  Concept-agenda raadsvergadering 9 juli

 • 5

  Vergaderplanning 2021

 • 6

  Gang van zaken in de commissies en raad

 • 7

  Planning komende weken

 • 8

  Overige zaken

 • 9

  Rondvraag

 • 10

  Inhoud presidiumbericht

 • 11

  Sluiting

Pagina opties