Fractievoorzittersoverleg 17-02-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Vaststellen verslag van 25 november 2019

 • 4

  Opzet raadsweekend Haarlem 2020

 • 5

  Jaarplan 2020 griffie

 • 6

  Verlenging contract AV-middelen raadszaal

 • 7

  Strategie Gemeentefonds

 • 8

  Overige zaken

 • 9

  WVTTK/Rondvraag

 • 10

  Sluiting

Pagina opties