Fractievoorzittersoverleg 25-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Vaststellen verslag van de vorige vergadering

 • 4

  College-advies t.a.v. de referendumverordening

 • 5

  Stand van zaken werkgroep Vergadermodel

 • 6

  Verdeling onderwerpen over de commissies

 • 7

  Actuele moties

 • 8

  Opzet raadsweekend Haarlem 2020

 • 9

  Overige zaken

 • 10

  WVTKK/Rondvraag

 • 11

  Sluiting

Pagina opties