Fractievoorzittersoverleg 23-09-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Vaststellen verslag van de vergadering van 17 juni 2019

 • 4

  Stand van zaken werkgroep Vergadermodel

 • 5

  Samenstelling Vertrouwenscommissie / MRDH-delegatie i.v.m. vertrek van de heer Smals

 • 6

  Uitvoering motie 'Vegetarisch is de standaard'

 • 7

  Overige zaken

 • 8

  WVTTK / Rondvraag

 • 9

  Sluiting

Pagina opties