Fractievoorzittersoverleg 17-06-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststelling agenda

 • 3

  Vaststelling verslag vergadering van 28 maart 2019

 • 4

  Stand van zaken werkgroep vergadermodel

 • 5

  Concept-raadsvoorstel en Verordening Voorzieningen fracties, raads- en commissieleden 2019

 • 6

  Stofkam Reglement van Orde en Commissieverordening

 • 7

  Opleidingen raadsleden loopbaanoriƫntatie

 • 8

  Aanpassing werkwijze geheimhouding n.a.v. schriftelijke vragen fractie SD

 • 9

  Functioneel ontwerp digitaal stemmen

 • 10

  Overige zaken

 • 11

  WVTTK/Rondvraag

 • 12

  Sluiting

Pagina opties