Extra overlegvergadering Commissie Sociaal Domein en Wonen 21-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Inventarisatie insprekers

 • 3

  Vaststellen agenda/bepalen spreektijden

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 1 uur aan te houden. Dit betekent 5 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor alle agendapunten. De spreektijd voor het college is bepaald op 15 minuten.

 • 4

  1928596 College van B en W - Werk is het beste medicijn, eindverslag taskforce BUIG en evaluatie PRO-VSO

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking.

  Het college biedt de raad de nota 'Werk is het beste medicijn' en de memo's 'Evaluatie PRO/VSO' en 'Eindverslag Taskforce BUIG ter kennisgeving aan. Het college doet u deze drie nota's tegelijkertijd toekomen opdat u een samenhangend beeld krijgt van zijn activiteiten ter uitvoering van de Participatiewet (PW). Het college presenteert u hiermee een toekomstvisie op re-integratie en participatie, alsmede de resultaten van de PRO/VSO aanpak en de taskforce BUIG.

   

  Over het onderwerp is geen formele besluitvorming vereist

  Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  1
 • 5

  Rondvraag

 • 6

  Sluiting

Pagina opties