Delfts Kwartiertje commissie Sociaal Domein en Wonen 01-10-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  1936682 Frankhuis & Twistvliet - rapport 'Individuele inkomenstoeslag'

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie D66 via de lijst van ingekomen stukken van week 36. Motivering: “De fractie heeft een aantal vragen over dit stuk.”

  1
 • 4

  1936671 College van B en W - inkoop specialistische jeugdhulp - 2020 als overgangsjaar

  Wethouder Van der Woude is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie ChristenUnie via de lijst van ingekomen stukken van week 36. Motivering: De fractie hoort graag van de wethouder een toelichting op de brief: wat waren de bezwaren van aanbieders, op welk vlak dreigen juridische procedures en wat zijn de lessons learned? En hoe wordt de raad meegenomen in het vervolgtraject?”

  1
 • 5

  Sluiting

Pagina opties