Delfts Kwartiertje commissie Sociaal Domein en Wonen 06-06-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  1919317 College van B en W - beantwoording schriftelijke vragen van de fractie D66 inzake kosten van gehandicaptenparkeerkaarten

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie D66 via de lijst van ingekomen stukken van week 19. 
  Motivering: de fractie heeft nog aanvullende vragen aan het college

  1
 • 4

  Regiotaxi

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Dit onderwerp is geagendeerd door de fractie Onafhankelijk Delft met de volgende motivering: “De fractie Onafhankelijk Delft ontvangt veel signalen over slechte dienstverlening van de Regiotaxi en wil hierover in gesprek met de wethouder.”

 • 5

  Sluiting

Pagina opties