Delfts Kwartiertje Commissie Sociaal Domein en Wonen 04-12-2018

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  College van B&W - afdoeningen toezeggingen m.b.t. sportaccomodaties (1845352)

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. De brief is geagendeerd op verzoek van de fractie SP via de lijst van ingekomen stukken van week 45.

  Motivering: De fractie SP wenst een nadere toelichting en heeft aanvullende vragen in relatie tot de investeringsagenda sportaccommodaties.

  1
 • 4

  Sluiting

Pagina opties