Delfts Kwartiertje commissie Ruimte en Verkeer 19-03-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  College van B&W - afdoening toezegging m.b.t. ontkoppeling van het gasnet (nr. 1908102)

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fractie STIP via de lijst van ingekomen stukken van week 08. De fractie STIP heeft aanvullende vragen aan het college.

   

  Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of toezegging 18-09 door het college is afgedaan.

  1
 • 4

  College van B&W – reactie afdoening toezegging visie Mercuriusweg- Abtswoudseweg (nr. 1910137)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is

              geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA via de lijst van ingekomen stukken van

              week 10. De fractie PvdA heeft aanvullende vragen aan het college.

   

  Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of toezegging 18-12 door het college is afgedaan.

  1
 • 5

  Sluiting

Pagina opties