Delfts Kwartiertje commissie Economie, Financien en Bestuur 14-03-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen.

  Een ingediend agenderingsverzoek onder voorbehoud voor de collegebrief inzake stand van zaken aandeelhouderschap Eneco (week 6, nr. 1906072) is komen te vervallen. De STIP-fractie had verzocht om agendering onder voorbehoud van technische vragen. De fractie heeft laten dat de ontvangen technische beantwoording afdoende is.

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  College van B&W - reactie op 'Breng het stembureau naar jongeren' (week 6, nr. 1906071)

  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van STIP.

  Motivering: “de fractie heeft aanvullende vragen aan het college”.

   

  Bij dit agendapunt is te betrekken:

  - IZI Solutions en Nationale Jeugdraad - Breng het stembureau naar jongeren (week 47-2018, nr. 1847402)

   

  Burgemeester Van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  2
 • 4

  Sluiting

Pagina opties