Delfts Kwartiertje commissie Economie, Financien en Bestuur 15-11-2018

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  TOPDelft - Stadsgesprek Coalitieakkoord De toekomst in uitvoering, samen met de stad (week 42, nr. 1842301)

  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft. Motivering:

  “Vraag 1: Dit was het top stadsgesprek over de toekomst van Delft en het betrekken van de 'stad' bij de planvorming. Vraag: wat gaat het college doen met de uitkomsten van dit stadsgesprek?

  Vraag 2: Er zijn vele vormen van participatie van de burger. Een suggestie is om een uitvoeringsagenda op te stellen voor de komende vier jaar voor onderwerpen met politieke impact en daar vooraf per initiatief onderwerpen die zich de werkwijze het betrekken van burgers, derden of instituten en /of van (nieuwe) communicatie methoden bij aan te geven. Wilt u jaarlijks zo'n uitvoeringsagenda opstellen en vooraf aan de gemeenteraad voorleggen?”

   

  Wethouder Schrederhof is aanwezig bij dit agendapunt.

  1
 • 4

  VNG - ledenbrief inzake pinbeleid bij gemeenten (week 43, nr. 1843320)

  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA. Motivering: “Op de site van de gemeente wordt aangegeven dat op dit moment enkel pinbetalingen worden geaccepteerd. Hoe kan de gemeente de toegankelijkheid borgen voor mensen die niet per pin kunnen of willen betalen?”

  Wethouder Schrederhof is aanwezig bij dit agendapunt.

  1
 • 5

  Sluiting

Pagina opties