Delfts Kwartiertje commissie Algemeen 09-05-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  1913221 VNG - ledenbrief inzake ledenraadpleging over het beleidsplan van het college voor arbeidszaken

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie GroenLinks via de lijst van ingekomen stukken van week 13.

  Motivering van de fractie: “Is de portefeuillehouder bereid de op pag. 11 genoemde inventarisatie van best practices van gemeentelijk personeelsbeleid op het vlak van diversiteit actief te volgen en de toepasbaarheid daarvan voor Delft te bezien?”

  1
 • 4

  1916280 College van B en W - stand van zaken aandeelhouderschap Eneco

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fracties STIP en GroenLinks via de lijst van ingekomen stukken van week 16.

  Motivering STIP: “De fractie STIP wil het gesprek aangaan over Delftse verkoop van Eneco.” Motivering GroenLinks: “De fractie wil graag van het college weten of de ontwikkelingen aanleiding geven tot nieuwe inzichten.”

  1
 • 5

  1916293 College van B en W - vergunning Molenstraat 32

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie ChristenUnie via de lijst van ingekomen stukken van week 16.

  Motivering: “De fractie CU heeft een vraag aan het college over mogelijk toekomstige fietsparkeerproblemen in de directe omgeving van Molenstraat 32.”

  1
 • 6

  1916292 College van B en W - beëindiging proces verzelfstandiging instituut sociaal raadslieden

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie ChristenUnie via de lijst van ingekomen stukken van week 16.

  Motivering: De fractie CU wil met de wethouder deze koerswijziging bespreken.

  1
 • 7

  Sluiting

Pagina opties