Commissie Ruimte en Verkeer 09-01-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen van het Delfts Kwartiertje

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  College van B&W – fietsparkeren Delft (nr. 1949940)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties STIP en CDA via de lijst van ingekomen stukken van week 49. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   

              Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht om aan te geven of toezegging 19-14 door het college is afgedaan.

  1
 • 4

  Sluiting

Pagina opties