... Vergaderagenda detail Vergadering Presidium

Vergadering Presidium 21-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:18:30

AGENDA

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling agenda

3 Verslag presidium 18 mei 2017

4 Concept-agenda raadsvergadering 29 juni 2017

5 Planning 2018

6 Actualisatie verordeningen

7 Gang van zaken in de commissies en raad

8 Rondvraag

9 Inhoud presidiumbericht

10 Sluiting