Vergadering Gemeenteraad 26-04-2012

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis
Tijd:20:00

AGENDA

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: Afscheid van de heer J. van Pagée en de heer S.M. Brandligt.Beide leden hebben ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Aansluitend hieraan worden hun opvolgers benoemd.

1.1 Voorstel + rapportage commissie geloofsbrieven tot toelating van de nieuw benoemde raadsleden de heer S. Özkaya, de heer W.J. Hamelink en de heer D.G.C. van Dis tot lid van de raad van de gemeente Delft. Bekijk dit agendapunt online

1.2 Beëdiging en installatie van de heer S. Özkaya, heer W.J. Hamelink en de heer Van Dis Bekijk dit agendapunt online

2 Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2012 + erratum Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken (DDL week 12 tot en met week 15) Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen hamerstukkenagenda Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen bespreekagenda Bekijk dit agendapunt online

Aantekening: De actuele motie "balkonscène"van de fractie Onafhankelijk Delft is als punt 3 aan de agenda toegevoegd.Het presidium stelt een totale spreektijd van één uur voor. Dit betekent vier minuten per fractie en zestien minuten voor het college

6 Initiatiefvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

7 Benoemingen Bekijk dit agendapunt online

7.1 Voorstel tot benoeming van leden in diverse raadscommissies.

8 Bespreekagenda

8.1a Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake integraal horecabeleid

8.1b Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake 2e wijziging van de Legesverordening Delft 2012

8.2 Bespreking notitie SP inzake veiligheid van (tijdelijke) verkeerssituaties en kruispunten

8.3 Onafhankelijk Delft - Actuele motie "balkonscène" van de fractie

9 Hamerstukkenagenda

9.1 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststelling verordening Restauratiefonds 2012

9.2 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake Verordening kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Delft 2012

9.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake verordening toeristenbelasting 2013

Pagina opties